top of page
NB2A4374.JPG

O SENSE POLAND

Wydarzenie SENSE POLAND odbyło się po raz pierwszy w 2019 roku w Konsulacie Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej w Nowym Jorku, we współpracy

z najważniejszymi polskimi instytucjami kultury oraz partnerami wspierającymi.

SENSE POLAND ma na celu promocję Polski za pośrednictwem jej kultury, bowiem twórcy SENSE POLAND wzorują się na najlepszych przedwojennych tradycjach promowania Polski i jej potencjału gospodarczego właśnie poprzez wybitne osiągnięcia kultury polskiej – tak jak to miało miejsce podczas Wystaw Światowych w Paryżu (1925, 1937) i Nowym Jorku (1939).

Gdy rozważa się problematykę wolności i zachowania prawdy historycznej, należy pamiętać, że Polska wiele zawdzięcza w tym względzie Amerykanom. Prezydent Woodrow Wilson opisywał siebie jako „Polaka w sercu” – i był znany jako bliski przyjaciel wielkiego polskiego artysty i pierwszego Premiera niepodległej Polski w 1918 roku – Ignacego Jana Paderewskiego. 

SENSE POLAND ma na celu poznawanie Polski wszystkimi zmysłami poprzez wnikanie w kulturę narodu. Organizatorzy postanowili skoncentrować się na kilku wybranych jej dziedzinach:  sztuce, muzyce, tradycji kulinarnej. 

Z uwagi na obszerność materii, jaką jest współczesna kultura polska, konieczne stało się dokonanie skrótów, aby wywołać apetyt na więcej. Organizatorzy ufają, że taka formuła zaspokoi wstępną ciekawość, „pierwszy głód”, a jednocześnie skłoni do dalszych poszukiwań, w perspektywie także wizyt w Polsce.

Multimedialna wystawa SENSE POLAND wykorzystuje zdjęcia i filmy z archiwów Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Łazienek Królewskich, Zamków

w Krasiczynie i Baranowie Sandomierskim, Muzeum w Nieborowie i Arkadii oraz Manufaktury Majoliki, a także Instytutu Dziedzictwa Narodowego. Zdjęcia wykorzystane do wystawy plenerowej „Polska - kilka minut przed wybuchem wojny” pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

W programie recitalu fortepianowego ambasadora marki Steinway w Polsce – Aleksandra Dębicza, laureata Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Ignacego Jana Paderewskiego, znalazły się utwory Paderewskiego, Chopina

i Komedy.

SP_logo-04.png

TWÓRCY PROJEKTU

unnamed (1).jpg

Piotr Piasecki

dyrektor zarządzający, partner

Ekspert w zakresie marketingu i komunikacji biznesowej. Jestem praktykiem biznesu

z wieloletnim doświadczeniem w realizacji dużych przedsięwzięć marketingowych, zarówno autorskich, jak i z punktu widzenia zleceniodawcy-klienta oraz agencji. Cechuje mnie orientacja na rezultat, zadaniowość oraz nieszablonowe myślenie o możliwych rozwiązaniach biznesowych. Moje główne umiejętności o obszary ekspertyzy to: tworzenie i nadzór nad realizacją strategii

i planów marketingowych (branding, komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna, sponsoring, eventy, CSR, wsparcie sprzedaży, budżetowanie), audyty marketingowe - analiza

i ocena potencjału marketingowego i komunikacyjnego, zarządzanie zespołami ludzkimi (motywacja, inspiracja, integracja, prowadzenie szkoleń z zakresu komunikacji) oraz zarządzanie dużymi projektami od konceptu kreatywnego do podsumowania raportowego (praca pod presją czasu, multitasking). Jestem absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Zarządzania, specjalizacja - marketing oraz CIM Chartered Institute of Marketing w Londynie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w Ministerstwie Skarbu, Instytucie Rozwoju Biznesu oraz polskich spółkach odzieżowych, m.in. Wólczanka SA, Vistula SA, tworząc w nich struktury

i procesy marketingowe. Prowadzę szkolenia, jestem mówcą motywacyjnym, a w agencji jestem odpowiedzialny za koordynację i produkcję największych projektów i akcji marketingowych.

SP_logo-02.png

KONTAKT

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page