top of page
KGHM_PM_Logo_NonMet_RGB_Pos.jpg
_DSC9993.jpg

KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM Polska Miedź S.A. jest globalną oraz innowacyjną organizacją, która prowadzi zaawansowaną technologicznie działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą w branży metali nieżelaznych. Firma została założona w 1961 roku,  a w 1991 r. przekształcono ją w spółkę akcyjną. Od 1997 r. akcje Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest jednym z największych przedsiębiorstw w kraju o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Serce Spółki bije na Dolnym Śląsku, w Zagłębiu Miedziowym, a siedziba znajduje się w Lubinie. KGHM Polska Miedź S.A. jest obecna na czterech kontynentach – poza Europą także w Ameryce Południowej, Ameryce Północnej i Azji, globalnie zatrudniając ponad 34 tysiące pracowników.

KGHM jest jednym z czołowych producentów miedzi oraz srebra na świecie (2 miejsce w produkcji srebra i 7 w produkcji miedzi w 2020 roku). Spółka jest także jedynym w Europie producentem renu i nadrenianu amonu z własnych zasobów. W portfolio produktów znajdują się również metale, takie jak molibden, pallad czy nikiel, otwierające drogę do zajęcia przez KGHM mocnej pozycji wśród światowych przedsiębiorstw multisurowcowych. 

W Polsce KGHM posiada koncesję na eksploatację jednego z największych na świecie złóż miedzi, którego zasoby gwarantują utrzymanie wydobycia przez kilkadziesiąt lat. Wydobycie rudy miedzi w Polsce odbywa się w trzech kopalniach głębinowych: Lubin, Rudna i Polkowice-Sieroszowice, przetwarzanie rudy w Zakładach Wzbogacania Rud, a produkcja miedzi, srebra i innych produktów w hutach w Głogowie i Legnicy oraz walcowni Cedynia. Dzięki zdolnościom produkcyjnym polskich hut miedzi, KGHM jest jednym ze światowych liderów branży metalurgicznej. Po drugiej stronie oceanu, spółka posiada kopalnie w USA, Kanadzie i Chile.

Miedź, srebro i inne metale ze znakiem KGHM są od lat synonimem najwyższej jakości, docenianej
i rozpoznawanej na świecie, a jej gwarancją są certyfikaty międzynarodowych giełd towarowych. Miedź notowana jest w Londynie i Szanghaju, natomiast srebro w postaci gąsek jest zarejestrowane pod marką KGHM HG i posiada certyfikat rejestracji na nowojorskiej Giełdzie Handlowej COMEX oraz certyfikaty Dobrej Dostawy, wystawione przez London Bullion Market Association.

KGHM jako sygnatariusz Agendy 2030 funkcjonuje w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, uwzględniając w swoich codziennych zobowiązaniach takie obszary  jak Społeczeństwo, Środowisko, Ekonomia i Gospodarka, Bezpieczeństwo oraz Efektywność Zasobowa. W ramach swojej polityki CSR KGHM realizuje oraz wspiera dziesiątki wydarzeń i projektów. Zgodnie z założeniami swojej strategii zarząd KGHM prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju, współpracując z okolicznymi gminami oraz wspomagając ich rozwój. Miedziowa spółka zatrudnia mieszkańców pobliskich miejscowości, wspiera lokalnych sportowców poprzez sponsoring oraz wspomaga samorządy lokalne i pro-społeczne programy przez nie realizowane.

 

Ponadto KGHM prowadzi szeroko zakrojone działania CSR poprzez działalność swojej Fundacji, która wspiera finansowo wybrane projekty w czterech obszarach: zdrowia i bezpieczeństwa, sportu i rekreacji, kultury i tradycji oraz nauki i edukacji.

SP_logo-04.png

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., to spółka Skarbu Państwa, która od ponad 30 lat wspiera polskich przedsiębiorców z sektora przemysłu. W dobie transformacji ustrojowej i gospodarczej ARP S.A. kładła nacisk na procesy modernizacji, restrukturyzacji i konsolidacji przedsiębiorstw przemysłowych.

Obecnie, portfel spółek ARP S.A. obejmuje kilkadziesiąt podmiotów działających m.in. w sektorach: energetycznym, stoczniowym, elektromaszynowym, a także obszarach wysoce innowacyjnych, jak sektor kosmiczny.

ARP S.A. jest partnerem biznesowym dla firm, które: chcą się rozwijać w innowacyjnych branżach, potrzebują wsparcia w realizacji procesów restrukturyzacji, szukają finansowania oraz tych, które szukają terenów inwestycyjnych w specjalnych strefach ekonomicznych.

Dodatkowo, ARP S.A. zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi, w ramach których działają europarki: EURO-PARK MIELEC, EURO-PARK WISŁOSAN oraz EURO-PARK KOBIERZYCE

arp_uzupelniajacy_z_deskryptorem_01.png

ORGANIZATORZY

bkev_logo_red-mail.png
Logo EngProAcad_.jpg.png
bottom of page